Milieu

Verantwoordlijkheid nemen en respect tonen voor het milieu

“Noblesse Oblige”

Wij streven naar een maximale vermindering van CO-2 uitstoot, een milieuvriendelijke voorbehandeling en een gecontroleerd verbruik van grondstoffen.